Classic Cars / Maserati / Car for sale

1972 Maserati Indy

Sale price: $17,300.00 make an offer

Car location: Veurne, Belgium

Sale type: Fixed price listing

Technical specifications, photos and description:

Year:
1972
Got questions?
Ask here!

1972 Maserati Indy for sale

Current customer rating: current rating for this car(2.15) based on 73 votes
Maserati Indy

Uit privécollectie bieden wij deze prachtige Maserati Indy 4700 aan. De wagen is in zeer goede staat en heeft momenteel 48138 Miles op de teller. De wagen is volledig functioneel en startensklaar. De huidige eigenaar kocht hem in belgie. Wegens inkrimpen verzameling mag deze parel naar een nieuwe eigenaar.

De wagen heeft normale gebruikssporen en werd in het jaar 2015 volledig herspoten. De wagen was origineel verde gemma metallizzato, een zeer mooie kleur voor de Indy. Indien gewenst kan in overleg de wagen door ons terug in het originele kleur herspoten worden. Ook het interieur is in zeer complete en goede staat. De foto's spreken voor zich.

De wagen bevindt zich niet in concoursstaat maar is een perfecte driverscar of dé basis om er een concoursexemplaar van te maken. Dit is een service die wij kunnen aanbieden. Technisch zeer goede staat. 

Bekijk zeker ook onze andere zoekertjes voor meer Maserati Classic Cars. Meer info via mail of telefonisch, geïnteresseerde kopers worden vrijblijvend uitgenodigd.

Levering/transport kan in overleg besproken worden. FR Maserati Indy

D'une collection privée nous offrons cette belle Maserati Indy 4700. La voiture est en très bon état et a actuellement 48138 Miles au compteur. La voiture est entièrement fonctionnelle et prête à être utilisée. Le propriétaire actuel l'a acheté en Belgique. En raison de l'amenuisement de la collection, ce bijou peut aller à un nouveau propriétaire.

La voiture présente des signes normaux d'utilisation et a été entièrement repeinte au cours de l'année 2015. La voiture était d'origine verde gemma metallizzato, une très belle couleur pour l'Indy. Si vous le souhaitez, en consultation, la voiture peut être repeinte par nos soins dans la couleur d'origine. L'intérieur est également en très bon état. Les photos parlent d'elles-mêmes.

La voiture n'est pas en état de concours mais c'est une voiture de conducteur parfaite ou la base d'une voiture de concours. C'est un service que nous pouvons offrir. Techniquement, très bon état.

N'oubliez pas de consulter nos autres annonces pour d'autres voitures classiques Maserati. Plus d'infos par mail ou téléphone, les acheteurs intéressés sont invités sans engagement.

La livraison/le transport peuvent être discutés.

ENG From a private collection we offer this beautiful Maserati Indy 4700. The car is in very good condition and currently has 48138 Miles on the counter. The car is fully functional and ready to go. The current owner bought it in Belgium. Due to shrinking collection, this gem may go to a new owner.

The car has normal signs of use and was completely repainted in the year 2015. The car was original verde gemma metallizzato, a very nice colour for the Indy. If desired, in consultation the car can be repainted in the original colour by us. The interior is also in very good condition. The photos speak for themselves.

The car is not in concours condition but it is a perfect driver's car or the basis for a concours car. This is a service that we can offer. Technically very good condition.

Be sure to check out our other ads for more Maserati Classic Cars. More info by mail or phone, interested buyers are invited without engagement.

Delivery/transport can be discussed.

Also published at eBay.com

Want to buy this car?

Comments and questions to the seller:

Name E-mail
Text
Antispam code: (enter the number)

Other classic Maserati cars offered via internet auctions:

Latest arrivals: